Det finns olika metoder för att hantera mobbning på kontoret, men det viktigaste är att skapa en kultur där mobbning inte tolereras. Det kan innebära att ha tydliga policyer mot mobbning och att se till att alla anställda är väl medvetna om vad som anses vara mobbning och vad som inte gör det. Det är också viktigt att ha en mekanism för att rapportera och hantera anklagelser om mobbning, och att se till att alla anklagelser tas på allvar och undersöks omedelbart. Det är också viktigt att se till att de som utsätts för mobbning får stöd och hjälp.

 

En policy mot mobbning på kontoret kan innehålla följande element:

  1. Definition av vad som anses vara mobbning, inklusive verbal, fysisk och psykisk mobbning, hot, trakasserier och diskriminering.
  2. En tydlig förklaring av att mobbning inte kommer att tolereras på något sätt och att det finns konsekvenser för den som bryter mot policyn.
  3. En mekanism för att rapportera anklagelser om mobbning, inklusive en kontaktperson som ansvarar för att hantera rapporter och en tydlig process för hur rapporter ska hanteras.
  4. En förklaring av att alla rapporter tas på allvar och att alla anklagelser undersöks omedelbart.
  5. En förklaring av att personer som utsätts för mobbning kommer att erbjudas stöd och hjälp.
  6. En förklaring av att det finns konsekvenser för den som döms för mobbning, inklusive varningar, avstängning och avsked.
  7. En förklaring av att alla anställda är skyldiga att rapportera mobbning och att det inte finns någon form av repressalier mot dem som rapporterar mobbning.
  8. En förklaring av att policy mot mobbning ska tillämpas på alla personer som arbetar på kontoret, inklusive chefer, anställda och kontraktörer.
  9. Regelbunden översyn av policyn.
  10. Ett träningsprogram för att förebygga och hantera mobbning.

Det är viktigt att notera att det kan vara viktigt att anpassa policy mot lokala lagar och förordningar och att säkerställa att den är i enlighet med arbetsgivarens övergripande mål och värderingar.