Härskartekniker är ett fenomen och ett begrepp myntat av Berit Ås för att beskriva ett subtilt förtryckarfenomen mellan människor. Härskartekniker är enligt Ås metoder att behålla eller skaffa sig negativ makt över andra människor eller sätt att hävda sig själv genom att förtrycka andra individer. Berit Ås definierade fem tekniker från början som hon kallade:

Osynliggörande

Förlöjligande

Undanhållande av info

Dubbel bestraffning

Påförande av skuld och skam