Härskartekniken går ut på att förmedla att du inte finns – att det du gör och säger inte är viktigt eller värdefullt. Tekniken kan ta sig olika uttryck och kan ske direkt med ord men också genom kroppspråk och gester. Det kan handla om att i olika sammanhang inte presentera dig vid namn eller ens nämna ditt namn, men också att tala om ditt arbete och insatser på ett förminskande sätt. Mer indirekta tekniker handlar om att avleda uppmärksamheten från dig när du talar genom att skapa störande ljud såsom att skrapa med stolen, bläddra i papper, hosta och harkla sig. Men det kan också handla om brist på gester och respons, såsom att ingen antecknar det som du säger eller att inte ställa frågor som visar att man är intresserad av det du pratar om. Det kan finnas olika orsaker till att man blir utsatt för denna behandling. Dels kan det bero på gammal vana, ren illvilja men också okunnighet. Syftet i samtliga fall är att få personen att känna sig obetydlig och osäker.

Motstrategin: TAG PLATS

Denna härskarteknik kan oskadliggöras på olika sätt. Det kan finnas olika orsaker till att härskartekniken använts varför det ibland kan vara bra att vara försiktig och inte gå till direkt anfall och anklaga motparten. Man bör undvika att hamna i en offer position och fastna i känsla av att känna sig förminskad. Det kanske mest viktiga att tänka på i en sådan situation är att inte visa sin ilska eller frustration utan att med upphöjt lugn och självsäkerhet hävda sin rätt att bli hörd eller sedd. Vad man bör göra är att agera direkt. Väntar man med reaktionen kan skadan redan vara gjord. Man måste visa eller markera att man inte accepterar beteendet. Detta kan ske på olika sätt beroende på hur härskartekniken har utövats. Handlar det om en diskussion där man själv pratar men de andra inte lyssnar, kan man avbryta direkt när man märker att man inte har uppmärksamheten. Genom att poängtera att man gärna ser att de lyssnar och att säga till dem att det är viktigt för mig att de lyssnar, gör man det i praktiken nödvändigt för dem att lyssna, för att inte framstå som oförskämda, om de trots din uttryckliga begäran fortsätter. Tag plats på ett naturligt sätt. Kräv respekt! I många fall kan det vara viktigt att direkt ge verbal respons på det man upplever som osynliggörande. Helt enkelt uppmärksamma personen/erna på det otrevliga beteendet genom säga rakt ut att ”Det där var inte sjyst”, eller ”Hörde jag rätt? Sade du verkligen …”, ”Menar du verkligen att…?”. Responsen bör dock vara formulerad som en fråga snarare än en anklagelse. En annan strategi är att använda sig av humor för att avväpna en motpart som använder härskartekniken, t ex ”Oj, nu glömde du viss att presentera mig vid namn, men sånt kan hända även den bäste.” Märker man dock att ett sådant beteende återkommer frekvent hos en särskild person kanske det är lika bra att man fortsättningsvis undviker denna om det finns möjlighet.