Näthat är vanligare än vad man tror. Det är inte bara barn och ungdomar som drabbas utan det är ett stort samhällsproblem. Det kan drabba vem som helst och får samhällsdebatten att tystna.

Näthat är ett samlingsbegrepp och inom det faller allt som kränker, trakasserar eller som utsätter någon för hot.

Vem som helst kan drabbas även om det är mer förekommande bland barn och ungdomar.

En bra regel är att inte säga eller skriva något man själv inte skulle kunna ta emot i verkliga livet. Det som är brottsligt i verkliga livet är också brottsligt på nätet.

Det betyder att:

Förtal – Den som utpekar en person som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är menad att utsätta någon för andras missaktning har gjort sig skyldig till brottet.
Olaga hot – Den som hotar någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.
Kränkning – Dem som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning.

Den andra sidan av myntet är att vi har en grundlagsstadgad yttrandefrihet. Vi har alltså rätt att uttrycka vår åsikt även om det är otrevligt. Så allt som är otrevligt är inte näthat. Det måste också kunna vara få vara högt i tak för samtal och diskussioner.

Har man blivit utsatt för näthat så är det viktit att dokumentera detta som bevis. Genom att fotografera och skärmdumpa till exempel nicknames, datum och tider. Radera inte SMS, mail eller annat material. I vissa fall kan man be mobiloperatör om utdrag från deras system men det är först efter en polisanmälan som de agerar. Bredbandsleverantörer är det lite svårare med då användare kan också använda sig av VPN eller andra tjänster för att maskera sin avsändareinformation.

Det finns många aktörer som arbetar förebyggande mot näthat. En är organisationen Make Equal. En annan är den svenska jämförelsetjänsten Abonnemang.se som jämför mobiloperatörer och deras mobilabonnemang på den svenska marknaden. Eftersom de jobbar så nära mobiloperatörerna så har det varit givet för dem att ta ställning i denna viktiga fråga. Mobiloperatörer de har nära samarbete med är bland annat Telenor, Tele2, Comviq, Hallon, Vimla, Tre, Fello, Halebop, Fibio och Karma Mobil.

Källor:

https://abonnemang.se/

https://nathatshjalpen.se/